logo
  • 13 MAR 18
  • 0
  Studia stomatologiczne: co czeka na przyszłych studentów tego kierunku?

  Studia stomatologiczne: co czeka na przyszłych studentów tego kierunku?

  Wybór kierunku studiów to bardzo poważna decyzja, która ma wpływ na całe dorosłe życie, dlatego powinna być ona bardzo dobrze przemyślana. Rokrocznie ogromną popularnością cieszą się kierunki lekarskie, w tym kierunek lekarsko- dentystyczny. Studia stomatologiczne to przede wszystkim prestiż społeczny, stabilność i pewność zatrudnienia oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Jakie są cienie i blaski nauki na tym kierunku?

  Kierunek lekarsko-dentystyczny znajduje się na większości uczelni medycznych lub wydziałów medycznych innych uczelni. Studia stomatologiczne mogą być także płatne (niejako zaoczne) – również na uczelniach publicznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że decydując się na studiowanie stomatologii w takim trybie musimy być przygotowani na wysokie czesne (ok. 40 tysięcy złotych za rok akademicki). Studia stomatologiczne trwają 5 lat, a po ich ukończeniu uzyskuje się dyplom lekarza-dentysty.

  Aby myśleć o tym kierunku należy mieć wybitne wyniki na maturze (najczęściej rozszerzonej, gdyż podstawowa jest punktowana niżej) z biologii, chemii i fizyki, gdyż na jedno miejsce (w zależności od uczelni) ubiega się od 20 do 60 osób. Przejście przez gęste sito rekrutacji tak naprawdę jest dopiero początkiem tego, co czeka na studentów tych niełatwych studiów. Kandydaci na studia powinni zdawać sobie sprawę, iż będą musieli zmierzyć się z przyswojenie dużych ilości materiału (czasem nawet z dnia na dzień) w trakcie studiów. Oczywiste jest, iż dobry dentysta musi mieć rozległą wiedzę medyczną, na bieżąco uzupełnianą i aktualizowaną poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach czy sympozjach.

  Studia stomatologiczne: wiedza teoretyczna to podstawa

  Studia stomatologiczne kojarzą się przede wszystkim z zarwanymi nocami i tonami opasłych podręczników – obraz ten niewiele różni się od rzeczywistości, gdyż przyszli lekarze muszą zgłębić niezbędną, bardzo szeroką wiedzę podręcznikową. Na wielu forach można przeczytać opinie obecnych studentów stomatologii, którzy ostrzegają, iż te studia wymagają wkucia wielu informacji, jednakże mimo to wielu maturzystów nie zniechęca się, gdyż pragnie zrealizować swoje marzenia o pracy w gabinecie stomatologicznym.

  Jakie przedmioty poznają przyszli dentyści?

  Wśród przedmiotów nauczania na kierunku lekarsko- dentystycznym znajdują się: anatomia człowieka, histologia, cytofizjologia i embriologia, biofizyka, biologia, chemia zintegrowana z materiałoznawstwem, biochemia, technologie informacyjne, pierwsza pomoc medyczna, historia stomatologii, stomatologia zachowawcza przedkliniczna, endodoncja przedkliniczna, periodontologia przedkliniczna, ergonomia w stomatologii, stomatologia społeczna, materiałoznawstwo stomatologiczne, fizjologia człowieka, fizjologia narządu żucia, psychologia kliniczna, mikrobiologia i immunologia, protetyka, patofizjologia, radiologia, zdrowie publiczne, patologia jamy ustnej, farmakologia, pediatria, radiologia stomatologiczna, choroby wewnętrzne, chirurgia i onkologia, choroby zakaźne, stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna, mikrobiologia jamy ustnej, statystyka medyczna, neurologia, radiologia stomatologiczna, okulistyka, chirurgia stomatologiczna, farmakologia kliniczna, choroby przyzębia, choroby błony śluzowej, chirurgia szczękowo-twarzowa i onkologia, ortodoncja, otolaryngologia, medycyna sądowa, gerostomatologia.

  Program studiów, poza przedmiotami ściśle związanymi z profesją stomatologa, obejmuje także przedmioty ogólnomedyczne, w tym niezbędną w pracy lekarza – łacinę.  Studenci stomatologii  odbywają wiele zajęć praktycznych z różnych dziedzin medycyny, przykładowo praktykę pielęgniarską, lekarską na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo – twarzowej, praktykę stomatologiczną, asystentki stomatologicznej czy kliniczną, obejmującą procedury kliniczne. Dzięki czemu poznają pracę stomatologa z różnych perspektyw.

  Praktyka czyni mistrza

  Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, aby po 5 latach studiów absolwent był dobrze przygotowanym do wykonywania zawodu, dlatego też większość czasu studenci spędzają realizując zadania o charakterze praktycznym, z roku na rok nabywając nowe, przydatne umiejętności. W trakcie ostatnich lat studiów młodzi przyszli lekarze mają już bezpośredni kontakt z pacjentem oraz są zapoznawani z wykonywaniem wybranych procedur medycznych.

  Umiejętności po ukończeniu kierunku

  Osoba, która ukończyła studia stomatologiczne ma wiedzę w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych oraz stomatologii, a także edukacji prozdrowotnej, zatem jest przygotowana do prowadzenia praktyki lekarza-dentysty, diagnozowania najczęstszych chorób, zajmowania się profilaktyką, leczeniem i promocją zdrowia oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

  Absolwenci niekoniecznie muszą otwierać własne gabinety stomatologiczne, ale mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych czy też zajmować się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

  Zawód stomatologa to nie tylko wyuczona wiedza i profesjonalizm, ale także empatia, cierpliwość i zrozumienie pacjenta, który przychodzi do gabinetu stomatologicznego, aby otrzymać pomoc. Dobry stomatolog to także osoba, która swoją pracę wykonuję z zamiłowanie, gdyż pasja zawodowa chroni dentystę przed tzw. wypaleniem.

   

  # studia stomatologiczne # kierunek lekarsko-dentystyczny # lekarz stomatolog # dobry dentysta # pasja zawodowa # profesjonalizm # doświadczenie

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream